ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

DHMOS-MARATHONOS

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010,  καθώς και των άρθρων 3 και 4 του κανονισμού εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου (16853/20-4-2011), σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίασηπου θα γίνει στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου   Δρόμου, στον Μαραθώνα, στις  21-6-2016, ημέρα  Τρίτη  και ώρα  18.00  μ.μ, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης τα  εξής:

1) Λήψη απόφασης για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού Α΄ Τριμήνου 2016 σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 άρθρο 72. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κοροβέσης).

2) Περί αποδοχής ποσού για την καταβολή μισθωμάτων σχολικών μονάδων από 1/1//2016  έως 30/04/2016. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κοροβέσης).

3) Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κοροβέσης).

4) Λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάς  μηχανήματος JCB  (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κοροβέσης).

5) Διατήρηση χώρου περιπτέρου στη περιοχή Ζούμπερι (έξω από το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής). (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κοροβέσης).

6) Λήψη Απόφασης περί εγκρίσεως αιτημάτων για ένταξη στη ρύθμιση δόσεων από βεβαιωμένες οφειλές. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κοροβέσης).

7) Περί  προτεινόμενης θέσης για την παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου της πλατείας Αγίας Μαρίνας απέναντι από το κατάστημα (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ) της κ. Niko Vaja του Alfred, επί της οδού Θησέως στη Νέα Μάκρη του Δήμου Μαραθώνος, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2016.(ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Θοδωρής Καλπακίδης).

8) Περί καθορισμού κοινοχρήστων χώρων για τοποθέτηση πληροφοριακών/διαφημιστικών πινακίδων εντός των διοικητικών ορίων της δημοτικής κοινότητας Νέας Μάκρης, και παραχώρησης τους με τη διαδικασία του πλειοδοτικού διαγωνισμού. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Θοδωρής Καλπακίδης).

9) Περί καθορισμού κοινοχρήστων χώρων για τοποθέτηση πληροφοριακών/διαφημιστικών πινακίδων εντός των διοικητικών ορίων της δημοτικής κοινότητας Βαρνάβα, και παραχώρησης τους με τη διαδικασία του πλειοδοτικού διαγωνισμού. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Θοδωρής Καλπακίδης).

10) Περί καθορισμού κοινοχρήστων χώρων για τοποθέτηση πληροφοριακών/διαφημιστικών πινακίδων εντός των διοικητικών ορίων της δημοτικής κοινότητας Μαραθώνα, και παραχώρησης τους με τη διαδικασία του πλειοδοτικού διαγωνισμού. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Θοδωρής Καλπακίδης).

11) Περί παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για διοργάνωση δεκαήμερης έκθεσης από το «ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ με ειδικές ανάγκες». (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Θοδωρής Καλπακίδης).

12) Περί παραχώρησης παραλιακού πεζόδρομου για πολιτιστική εκδήλωση (έκθεση βιβλίου) από ΚΕΔΜΑ από 29/7/2016 έως 21/8/2016. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Θοδωρής Καλπακίδης).

13) Περί χορήγησης άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΑΦΕΝΕΙΟ) του κ. Πανουργιά Γεώργιου του Νικολάου στην Πλατεία Ηρώων Γραμματικού (ένα ειδικά διασκευασμένο τραπέζι για χαρτιά).  (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Θοδωρής Καλπακίδης).

14) Λήψη απόφασης περί Σύστασης Δημοτικών Ιατρείων Δήμου Μαραθώνος (ειδικός αγορητής: δημοτικός σύμβουλος κ. Γεώργιος Ζούρος ).

15) Περί  έγκρισης υψομετρικής μελέτης. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμ Μεγαγιάννης).

16) Περί έγκρισης νέας παροχής-σύνδεσης ΟΣΔΥΕ με τον κεντρικό αγωγό της ΕΥΔΑΠ που διέρχεται της Λ. Κάτω Σουλίου. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμ Μεγαγιάννης ).

17) Περί έγκρισης αιτήματος WIND για άδεια Εκσκαφής και Τοποθέτηση φρεατίων και τηλεπικοινωνιακής καμπίνας στην παραλία Μαραθώνα(ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμ Μεγαγιάννης ).

18) Περί πρόσληψης εποχιακού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών & πρόσκαιρων αναγκών λειτουργίας της Ε΄ Παιδικής Εξοχής – Αγ. Ανδρέα για το 2016. (ειδικός αγορητής: δημοτικός σύμβουλος κ. Αιμίλιος  Ρείσογλου).

19) Λήψη απόφασης περί παραχώρησης αθλητικών χώρων στην Κ.ΕΔ.ΜΑ.  (ειδικός αγορητής: δημοτικός σύμβουλος κ. Γεώργιος Νησιώτης ).

20) Περί αναγκαιότητας δημιουργίας φορέα διαχείρισης των λιμενικών υποδομών του Δήμου μας(ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Μπούσουλας ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ

Βάιος Θανασιάς

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *