Στρατηγικά βομβαρδιστικά ΗΠΑ θα πετάξουν πάνω από Κορέα

ScreenHunter_425 Dec. 06 09.54

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *