Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου για την αποχέτευση των περιοχών Κορωπίου – Παιανίας.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η πρώτη συνεδρίαση για το 2018 της Επιτροπής Παρακολούθησης υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης «Κατασκευή Έργων διαχείρισης υγρών αποβλήτων που αφορούν σε οικισμούς Β’ προτεραιότητας της Οδηγίας 91/271 ΕΟΚ» (Συλλογή, Μεταφορά, Επεξεργασία και Διάθεση Ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου – Παιανίας) πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 24 Ιανουαρίου στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής στην Παλλήνη, μετά από πρόσκληση του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής Πέτρου Φιλίππου.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε συνολική αποτίμηση του έργου και εκτενής ενημέρωση για την πρόοδο των εργασιών αλλά και για τα προβλήματα που εντοπίζονται και καθυστερούν την ολοκλήρωσή του. Συνοπτικά αναφέρουμε ότι το έργο συνολικού προϋπολογισμού 124.890.213,00€ (συμβασιοποιημένος προϋπολογισμός: 105.967.323,34€) που είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική», παρουσιάζει σημαντικές καθυστερήσεις από το Δασαρχείο, την Κτηματική Υπηρεσία, την Αρχαιολογία και τις απαλλοτριώσεις του έργου.

Αναλυτικότερα, όσον αφορά στο εσωτερικό δίκτυο του Δήμου Κρωπίας (αγωγοί συνολικού μήκους 79 χλμ.) έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 98% (ήτοι 77,5 χλμ αγωγών). Σχετικά δε με τους συλλεκτήριους αγωγούς που αποτελούν τους κύριους αγωγούς τροφοδότησης του ΚΕΛ Παιανίας – Κορωπίου έχει γίνει έως σήμερα απορρόφηση ποσοστού 91,5%. Αναφορικά με την πορεία εκτέλεσης εργασιών στο ΚΕΛ Παιανίας – Κορωπίου, έχουν μέχρι σήμερα εκτελεστεί οικοδομικές εργασίες ποσοστού 70%, ενώ το ποσοστό ολοκλήρωσης κατασκευής και απορρόφησης για τους αγωγούς διάθεσης (αγωγοί μεταφοράς των επεξεργασμένων λυμάτων από το ΚΕΛ Παιανίας – Κορωπίου και το ΚΕΛ Μαρκοπούλου στον υποθαλάσσιο αγωγό) είναι σήμερα στο 87%.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα και οι καθυστερήσεις εντοπίζονται στη διάνοιξη – κατασκευή της μικροσήραγγας διέλευσης του αγωγού διάθεσης ακαθάρτων υδάτων (λυμάτων) στη Βραυρώνα και στο ότι δεν έχει εκτελεστεί καμία εργασία για τον υποθαλάσσιο αγωγό λόγω καθυστερήσεων στην έκδοση των σχετικών αδειών.  Για τον λόγο αυτό εντείνονται οι προσπάθειες να αρθούν οι δυσκολίες και να ξεπεραστούν οι καθυστερήσεις που υπάρχουν τόσο από το Δασαρχείο όσο και από την Κτηματική Υπηρεσία προκειμένου να προχωρήσει η υλοποίηση του σημαντικού αυτού έργου υποδομής που θα βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των κατοίκων των περιοχών Κορωπίου και Παιανίας. Από την πλευρά του Δασαρχείου υπήρξε δέσμευση ότι μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου θα έχουν εκδοθεί οι σχετικές άδειες για τη σήραγγα στη Βραυρώνα ενώ και στο θέμα των απαλλοτριώσεων θα δοθεί λύση προκειμένου να εκδοθούν οι άδειες από την Κτηματική Υπηρεσία για τον υποθαλάσσιο αγωγό.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Πέτρος Φιλίππου, ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτρης Κιούσης, ο περιφερειακός σύμβουλος Πάρις Ευαγγελίου (τακτικό μέλος) ως εκπρόσωπος του Περιφερειακού Συμβουλίου, η περιφερειακή σύμβουλος Καίτη Θεοχάρη, από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ο Γενικός Δ/ντης Ανάπτυξης & Παραγωγής Έργων Κων/νος Βουγιουκλάκης και η βοηθός Γεν. Δ/ντρια Στέλλα Ράπτου, ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κρωπίας Σπύρος Σιούντρης, η Αναπλ. Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής Θεοδώρα Αραμπατζή, από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ο μηχανικός – επιβλέπων του έργου Παρασκευάς Αναστασάκης, από τη Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής οι κυρίες Μαρία Μίσκα (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη) και Γεωργία Κονδύλη, από το Δασαρχείο Πεντέλης ο Θανάσης Ρέππας (Δασάρχης) και η Χρυσή Κύρκου καθώς και εκπρόσωποι της αναδόχου εταιρείας του έργου

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *