Οι νέες εισφορές των δικηγόρων -Τι θα πληρώσουν το 2019

Αναλυτικούς πίνακες για όλες τις κλίμακες εισοδημάτων με τις νέες εισφορές που θα κληθούν να πληρώσουν οι αυτοαπασχολούμενοι (μη μισθωτοί) δικηγόροι το 2019 έδωσε στη δημοσιότητα ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (ΔΣΑ). Επισημαίνεται ότι ως βάση υπολογισμού των νέων ασφαλιστικών εισφορών θα ληφθεί το άθροισμα του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος από την άσκηση δραστηριότητας και των καταβλητέων ανά περίπτωση εισφορών στο σύνολο του εισοδήματος. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ανώτατο εισόδημα πάνω από το οποίο δεν μπορούν να υπάρξουν επιβαρύνσεις για εισφορές είναι τα 70.320 ευρώ. Επίσης, για τους νέους ασφαλισμένους, που έχουν έως πέντε έτη δραστηριότητας, ως κατώτατο τεκμαρτό εισόδημα λαμβάνεται υπ’ όψιν το ποσό των 4.922,40 ευρώ.

Σύμφωνα με τον ΔΣΑ:

* Ως ποσοστό με βάση το οποίο υπολογίζεται η εισφορά για την κύρια σύνταξη ορίζεται πλέον το 13,33% (όσο δηλαδή η εργοδοτική εισφορά στην περίπτωση των απλών μισθωτών και εργοδοτών στον ΕΦΚΑ), σε αντίθεση με το 20% που ίσχυε για το 2018. Η κατώτατη εισφορά για κύρια σύνταξη θα είναι 117,2 ευρώ μηνιαίως.

* Ως ποσοστό με βάση το οποίο υπολογίζεται η εισφορά για την υγειονομική περίθαλψη ορίζεται το 6,95% ως ίσχυε και για το 2018. Η κατώτατη εισφορά για υγειονομική περίθαλψη θα είναι 40,73 ευρώ μηνιαίως.

* Το ποσό της εισφοράς για επικουρική σύνταξη ορίζεται σταθερά σε 41,02 ευρώ, ενώ για το 2018 ίσχυε ποσοστό 7% επί του συνόλου εισοδήματος και εισφορών.

* Το ποσό της εισφοράς για το εφάπαξ ορίζεται σταθερά σε 23,44 ευρώ, ενώ για το 2018 ίσχυε ποσοστό 4% επί του συνόλου εισοδήματος και εισφορών (αφορά μόνο τους δικηγόρους Αθηνών).

* Υπενθυμίζεται ότι οι εισφορές για επικουρική σύνταξη και εφάπαξ δεν έχουν ακόμη υπολογιστεί και καταλογιστεί από το ΕΤΕΑΕΠ.

* Συνεχίζουν να εφαρμόζονται κανονικά οι εκπτώσεις του αρ. 98 του ν. 4387/2016.

aftodioikisi.gr

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *