ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Μετά την Ανακοίνωση πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α για χορήγηση πρόσθετων αξιών τοποθέτησης (VOUCHERS), σας ενημερώνουμε ότι:

Α)   Οι γονείς των οποίων τα παιδιά είναι εγγεγραμμένα στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου μας και έχουν καταθέσει αίτηση με πλήρη φάκελο προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α για χορήγηση VOUCHER, να προσέλθουν την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2018  στο γραφείο 6 του Νομικού Προσώπου Δημοτικό κατάστημα Γέρακα (Ιθάκης 12 Γέρακας) και ώρες 09:00 έως 13:30  με την αίτηση βεβαίωσης θέσης την οποία θα έχουν εκτυπώσει από την ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ώστε να καταχωρηθεί  ηλεκτρονικά  στη δομή που βρίσκονται τα παιδιά τους.

Β)    Οι γονείς των οποίων τα παιδιά  δεν είναι εγγεγραμμένα στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου μας και  συμμετείχαν στην πρόσκληση που εξέδωσε η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για το σχολικό έτος 2018-2019 και ενώ είχαν πλήρη φάκελο δικαιολογητικών δεν έλαβαν voucher, , να προσέλθουν την Τετάρτη  19 και την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018  στο γραφείο 6 του Νομικού Προσώπου Δημοτικό κατάστημα Γέρακα (Ιθάκης 12 Γέρακας) και ώρες 09:00 έως 13:30 με την αίτηση βεβαίωσης θέσης την οποία θα έχουν εκτυπώσει από την ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ώστε να καταχωρηθεί  ηλεκτρονικά  στη δομή που υπάρχει κενή θέση.

Ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου

Φώτιος Αβαρκιώτης

This entry was posted in BREAKING NEWS, ΠΑΛΛΗΝΗ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *