Ηλεκτρονικές Πληρωμές στο Δήμο Αθηναίων

Τώρα μπορείτε να εξοφλήσετε την οφειλή σας στις συνεργαζόμενες τράπεζες και στα ΕΛ.ΤΑ., με Ε-banking ή/και λοιπά κανάλια εξυπηρέτησης, χρησιμοποιώντας τον Μοναδικό Αριθμό Οφειλής (25ψήφιο Κωδικό ΔΙΑΣ – RF ) ο οποίος αναγράφεται στο έντυπό σας.

Οι  Κατηγορίες οφειλών που μπορείτε να εξοφλήσετε μέσω του δικτύου συνεργαζόμενων τραπεζών και ΕΛ.ΤΑ. είναι οι ακόλουθες:

  1. Ηλεκτρονικές Κλήσεις στάθμευσης Δημοτικής Αστυνομίας εκδοθείσες μετά την 14/07/2017.
  2. Βεβαιωτικά Σημειώματα .
  3. Πληρωμή δόσεων ρύθμισης οφειλών με τον νόμο 4483/2017 .
  4. Ειδοποιήσεις – Λογαριασμοί Πληρωμής Παραβάσεων Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Η Ηλεκτρονική Πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί  μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που αναφέρεται στο έντυπο .

 

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα μέσω της ιστοσελίδας των Ηλεκτρονικών Πληρωμών του Δήμου Αθηναίων να παρακολουθήσετε  online την πορεία της πληρωμής σας.

Για τον σκοπό αυτό, μετά την πραγματοποίηση της Ηλεκτρονικής Πληρωμής επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα Ηλεκτρονικών Πληρωμών του Δήμου Αθηναίων https://www.cityofathens.gr/khe/pliromes, όπου με την χρήση του Μοναδικού Αριθμού Οφειλής (25ψήφιο Κωδικό ΔΙΑΣ– RF)  στο πεδίο  «Κωδικός RF»  και πατώντας «Αναζήτηση», παρέχεται όλη η απαραίτητη πληροφόρηση σχετικά με την πορεία και την επιτυχή ή μη ολοκλήρωση της Ηλεκτρονικής Πληρωμή σας.

This entry was posted in BREAKING NEWS, ΑΡΧΙΚΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ, ΠΟΛΗ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *